VERSENY REPERTOÁR

A zenekaroknak egy kötelezően választható és szabadon választható darabot vagy darabokat kell bemutatni az adott kategóriában meghatározott időkereten belül. A versenyanyag csak eredeti kottából játszható.

B – KÖZÉP KATEGÓRIA

Kötelező darab: 
Jan Van der Roost: Condacum
https://www.janvanderroost.com/en/work/73/condacum-concert-band-1996
vagy 
Hidas Frigyes: Vidám zene
https://www.emb.hu/news/news_emb
 
A szabadon választható darabok nehézségi foka: Grade 2
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 20 perc

C- FELSŐ KATEGÓRIA

Kötelező darab: 
Jan Van der Roost: Domus
https://www.janvanderroost.com/en/work/151/domus-concert-band-2007
vagy
Sárvári József: Végvári hősök 1532
https://hangverseny.hu/hu/kezdolap/285-vegvari-hosoek-1532-partitura-es-szolamok.html
 
A szabadon választható darabok nehézségi foka: Grade 3 
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 25 perc

D – PRÉMIUM KATEGÓRIA

Kötelező darab: 
Jan Van der Roost: Fantasia Helvetica
https://www.janvanderroost.com/en/work/283/fantasia-helvetica-concert-band-2017
vagy
Bogár István: Hellas – Görög szvit
https://www.emb.hu/news/news_emb
 
A szabadon választható darabok nehézségi foka: Grade 4
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 30 perc